REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Reklamacje w drodze elektronicznej „e-reklamacje” – część II

Elżbieta Wełnitz- Kędra
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W dobie komputeryzacji pojawia się pytanie, czy w procesie transportu, którego jednym z elementów jest rozpatrywanie reklamacji klientów, możliwe jest wprowadzenie systemu elektronicznego zastępującego tradycyjną formę składania reklamacji - na piśmie. Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokonanie prawnej oceny takiej możliwości na tle przepisów „transportowych” regulujących kwestię reklamacji.

Prawo przewozowe

Warunki, jakim powinny odpowiadać reklamacje z tytułu nienależytego wykonania usługi przewozu określone zostały w Rozporządzeniu. Zgodnie z jego treścią, reklamację składa się w formie pisemnej (§ 5 pkt 1).

REKLAMA

Nadto, reklamacja powinna zawierać podpis osoby uprawnionej do jej wniesienia oraz powinny być dołączone oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

Przewoźnik zobowiązany jest przyjąć każdą reklamację spełniającą warunki, o których mowa w § 5 ust. 1- 4 (§ 5 pkt 2-5).

REKLAMA

Z kolei zgodnie z treścią § 6 ust. 2 Rozporządzenia, jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia w/w warunków, przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieuzupełnienie „spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania”.

Analizując treść powyższych przepisów, przyjąć należy, że ustawodawca jednoznacznie wskazał na wymóg pisemnej formy reklamacji. Reklamacja winna zatem przybierać formę dokumentu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Potwierdza to również treść § 5 pkt 2, Rozporządzenia, który przewiduje obowiązek podpisania reklamacji przez uprawnionego.

REKLAMA

Reklamacja w prawie przewozowym ma charakter formalny, zinstytucjonalizowany i obwarowany ścisłymi wymogami, czym różni się od reklamacji w rozumieniu przepisów postępowania cywilnego. (Por. W. Górski, K. Wesołowski [w] Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, s. 205)

Wartym podkreślenia jest też fakt, że w zakresie dotyczącym postępowania reklamacyjnego, Rozporządzenie z 24 lutego 2006 r. zawiera w zasadzie powtórzenie przepisów poprzedniego rozporządzenia, z 25 lutego 1997 r. Ustawodawca nie zdecydował się zatem na „unowocześnienie” zasad tego postępowania, tak, jak to uczynił w przypadku postępowania reklamacyjnego w prawie pocztowym. (Por. § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego: „Reklamację zgłasza się w formie: 1) pisemnej, 2) ustnej do protokołu, 3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, która ujawnia wolę reklamującego w sposób dostateczny, w tym również w formie elektronicznej.”)

Wymóg wniesienia reklamacji w prawie przewozowym ma charakter obligatoryjny, polegający na obowiązku wyczerpania drogi reklamacyjnej przed wniesieniem sprawy na drogę postępowania sądowego (art. 75§2 pr. przewozowego).

Z kolei przepisy prawa przewozowego mają – zasadniczo - charakter bezwzględnie wiążący (Por. W. Górski, K. Wesołowski [w] Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, ODDK 2006, s. 141), co w świetle treści art. 58 K.c., powoduje, że wszelkie próby obejścia tych przepisów będą uznane za nieważne. Zauważyć jednak należy, że przepis ten odnosi się do treści czynności prawnej, a zatem skutki niedotrzymania formy pisemnej reklamacji należy rozpatrywać w kategorii przepisów art. 73 i 74 K.c., a nie 58 K.c.

Nawiązując zatem do pierwszej części niniejszego opracowania, przyjąć należy, że zastrzeżenie pisemnej formy reklamacji dokonane zostało dla wywołania określonych skutków prawnych w postaci wyczerpania drogi reklamacyjnej i tym samym możliwości wniesienia roszczenia na drogę sądową oraz zawieszenia – na okres 3 miesięcy – biegu terminu przedawnienia (art. 77§4 w zw. z art. 75§2 pr. przewozowego). 

Brak jest bowiem wyraźnego wskazania przez ustawę rygoru nieważności w przypadku niedochowania tej formy („pozostawienie reklamacji bez rozpoznania” nie jest tożsame z rygorem nieważności). 

W takim zatem wypadku, niedochowanie pisemnej formy reklamacji spowoduje, że reklamacja nie wywoła skutku w postaci bezskutecznego wyczerpania postępowania reklamacyjnego, a zatem ewentualne powództwo może zostać oddalone jako przedwczesne.

Przeczytaj pierwszą cześć artykułu: Reklamacje w drodze elektronicznej „e-reklamacje” – część I


Konwencja CMR

W międzynarodowym transporcie drogowym towarów, postępowanie reklamacyjne nie ma charakteru obligatoryjnego. Złożenie zaś reklamacji winno nastąpić w formie pisemnej (Art. 32 ust. 2 Konwencji CMR, „Reklamacja pisemna zawiesza przedawnienie aż do dnia, w którym przewoźnik na piśmie odrzuci reklamację i zwróci załączone do niej dokumenty […]”.), (art. 32 ust. 2) pod rygorem ad eventum (w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia).(por. W. Górski, K. Wesołowski – Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, s. 352)

Oznacza to, że wniesienie reklamacji w innej, niż pisemna, formie skutkuje brakiem zawieszenia biegu przedawnienia.

Podkreślić jednak należy, że w świetle orzecznictwa sądów zagranicznych forma pisemna zachowana jest również w przypadku posłużenia się np. faksem. (W. Górski, K. Wesołowski [w] Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, s. 353-Cour de Cassation de Belgique – wyrok z dnia 12.12.1980 r., ETL 1981/2/250, a także Hof van Beroep te Antwerpen – wyrok z dnia 30.05.1979 r., ETL 1979 s.924)

Zgodnie z treścią art. 41 Konwencji CMR, jako nieważna i pozbawiona mocy jest każda klauzula, która pośrednio lub bezpośrednio naruszałaby postanowienia niniejszej Konwencji. Przepis ten wskazuje zatem, że zmiana postanowień Konwencji (Nie dotyczy art. 37 i 38 Konwencji CMR), w tym dotyczących formy reklamacji, uznana będzie za nieważną (ustawa przewiduje zatem rygor nieważności).

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe rozważania należy uznać, że przepisy „transportowe” wymagają zachowania pisemnej formy reklamacji. Oznacza to, że reklamacja winna przede wszystkim posiadać własnoręczny podpis uprawnionego.
Wprowadzenie systemu „e-reklamacji” polegającego na przyjmowaniu reklamacji wyłącznie w drodze korespondencji mailowej może być uznane za formę pisemną, gdy uprawniony złożył tzw. podpis elektroniczny.

Zważywszy, że w praktyce transportowej brak jest podmiotów posiadających stosowny certyfikat, należy uznać, że w pozostałych przypadkach – reklamacja nie będzie posiadała statusu dokumentu (z uwagi na brak podpisu), a jedynie pisma uprawdopodabniającego.

Reklamacja taka nie będzie zatem wywierała zamierzonego skutku w postaci zawieszenia biegu przedawnienia roszczenia (art. 32 ust.2 Konwencji CMR) albo bezskutecznego wyczerpania postępowania reklamacyjnego, co jest warunkiem dochodzenia roszczenia odszkodowawczego (art. 75 § 1 pr. przewozowego). Z kolei dokumenty załączane do reklamacji, winny przybierać postać „oryginału” lub „poświadczonej kopii”. To oznacza, że np. scan tych dokumentów nie będzie spełniał wymogu „oryginału” czy „poświadczonej kopii”.

Podkreślić również należy, że forma pisemna choć czasochłonna jest najpewniejszym środkiem dowodowym, zarówno dla reklamującego, jak i przewoźnika, a dokumenty załączane w oryginałach dają pewność, że nie zostały sfałszowane.

W przypadku reklamacji składanej za pomocą systemu elektronicznego, nie da się stwierdzić, czy podpisy na załączanych w formie scanu dokumentach nie zostały uprzednio skopiowane z innych dokumentów, czy treść objęta skanowanym pismem jest pełna i odzwierciedla faktyczny stan (a nie tylko fragment pisma).

W tym miejscu wskazać należy na jeszcze jedną kwestię. Klientami przewoźników mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci, do których stosuje się szereg przepisów chroniących ich prawa. Jednym z nich jest uznanie przez sąd jako niedozwolonego postanowienia umowy, regulaminu itp. (art. 385[1] – [3] K.c.).

Biorąc pod uwagę fakt, że nie wszyscy konsumenci mają dostęp do Internetu, a tym samym złożenia reklamacji w formie elektronicznej, zastrzeżenie wyłącznie tej formy składania reklamacji może zostać uznane za niedozwolone postanowienie.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zagraniczny kierowca taxi w Polsce. Wiecie, że ponad połowa posiada wyższe wykształcenie?

  Zagraniczni kierowcy taxi w Polsce stali się standardem. Za kierownicami zasiadają głównie Ukraińcy, Białorusini i Gruzini. Aby ich poznać, FreeNow przeprowadziło badanie ankietowe wśród 1500. z nich.

  Ile zarabiają kierowcy zawodowi w Polsce?

  Dziś porozmawiamy o kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu w Polsce. Ile zarabiają? Oraz jak ich zarobki rosły na przestrzeni ostatnich lat?

  AFIR już obowiązuje. I stanowi potężne wyzwanie. Całe szczęście nie dla kierowców

  AFIR brzmi groźnie. Czy jednak kierowcy w Polsce mają się czego bać? Oni tak właściwie nie. Nowe rozporządzenie stanowi wyzwanie, ale dla operatorów pracujących na rynku elektromobilności. Stawia ambitne cele.

  Dziś wielka akcja policji "Pomiar prędkości". Na drogi ruszy cały sprzęt pomiarowy. Noga z gazu!

  Policja będzie dziś prowadzić wielką akcję "Pomiar prędkości". Na drogach pojawi się praktycznie cały dostępny sprzęt. Widać będzie mierniki stacjonarne, nieoznakowane i oznakowane radiowozy, a do tego będą prowadzone kaskadowe pomiary prędkości.

  REKLAMA

  Im więcej samochodów elektrycznych w Polsce, tym więcej musi być stacji ładowania – nowe prawo już działa

  Unia Europejska już dawno uznała, że główną barierą pożądanego tempa przyrostu samochodów elektrycznych jest gęstość stacji ładowania. W przeciwieństwie do konwencjonalnych pojazdów, dla których stacje paliw budowane są już od ponad stulecia, stacje obsługi dla elektryków trzeba zbudować błyskawicznie.

  Stacje ładowania elektryków (min. 400 kW) co 60 km do 2025 roku. Przepisy AFIR już weszły w życie - czy dadzą spodziewane efekty?

  W sobotę 13 kwietnia 2024 r. weszło w życie unijne rozporządzenie ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), które nakłada na państwa członkowskie obowiązek rozbudowy sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Nowe regulacje stawiają ambitne cele przed Polską i pozostałymi krajami UE oraz stanowią istotny krok w rozwoju zeroemisyjnego transportu. Aby dostosować się do nowych przepisów, działania Polski powinny być skoncentrowane na współpracy interesariuszy w taki sposób, aby zwiększać liczbę stacji ładowania o odpowiedniej mocy i zapewniać im szybkie przyłącze do sieci. 

  Ile kosztuje hybrydowa Dacia Jogger? Rumuńska nowość w polskich salonach

  Rumuńska marka stawia na technologię. To widać nie tylko po nowym Dusterze, ale i starszych modelach. Przykład? W Polsce debiutuje właśnie Dacia Jogger Hybrid 140. Ile kosztuje ta mocno rodzinna hybryda?

  Ten samochód jest wart 6,3 mln, ale... sztuk! On też był jednym z pionierów rynku SUV-ów

  Poprzednika zaprojektował sam Giorgetto Giugiaro. Twórcy Golfa II nie mieli zatem łatwego zadania. Historia pokazuje jednak, że wywiązali się z niego w stu procentach. Bo drugi etap ewolucji był ważnym elementem legendy kompaktowego Volkswagena.

  REKLAMA

  Nowe paliwo pojawi się w Polsce. Wielka zmiana na stacjach benzynowych od 1 maja

  Już 1 maja na polskich stacjach paliw pojawi się kolejna rewolucja. Z dystrybutorów zacznie płynąć nowe paliwo. Nowe, czyli tak właściwie to jakie? I czy ma to coś wspólnego np. z wycofywaniem się z E10? Sprawdźmy.

  Test: Nissan X-Trail 1.5 VC-T MHEV. To niby tylko zwykły, benzynowy X-Trail. Jednak zwykły nie jest

  To miał być zwykły X-Trail, ale mimo wszystko taki zwykły nie jest. Bo standardowy benzyniak moim zdaniem stanowi soczewkę. Soczewkę, która uwydatnia tylko zalety tego SUV-a. Przy tym teście warto jednak zadać pewne pytanie. Czy rodzinny Nissan nie jest trochę zbyt drogi?

  REKLAMA