REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Agencja celna jako przedstawiciel podatkowy. Nowa instytucja w prawie podatkowym

Piotr Pogorzelski
Piotr Pogorzelski

REKLAMA

Od 1 kwietnia 2011r. wszelkie czynności i formalności przewidziane w przepisach prawa celnego (jak również z zakresu przepisów dotyczących podatku akcyzowego i podatku od gier) przed organami celnymi może realizować zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i każda inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę w UE.

Jeżeli chodzi o osobę fizyczną, to jest to każda osoba, która na stałe zamieszkuje na terytorium Unii, a w przypadku osób prawnych lub innych osób nie posiadających osobowości prawnej, każda osoba, której siedziba główna lub inna siedziba znajduje się na obszarze UE. Powyższe obowiązki w imieniu tych osób mogą być wykonywane przez ich reprezentantów lub przedstawicieli. Na ogół reprezentantami są pracownicy etatowi powyższych osób. W takim przypadku nie jest wymagane pełnomocnictwo do wykonywania czynności przed organami celnymi. Na zasadzie domniemania przyjmuje się, że osoby te mają uprawnienia do reprezentowania przed organami celnymi. Przepisy prawa celnego nie zawężają jednak uprawnień tylko do wyżej wymienionych osób, jako że artykuł 5 Rozporządzenia Rady nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 19 października 1992r.) przewiduje prawo do przedstawicielstwa. W zakresie realizacji wyżej wymienionych czynności przed organami celnymi w imieniu osoby zobowiązanej może występować jej przedstawiciel. Może być to przedstawiciel bezpośredni lub pośredni.

REKLAMA

Warunki przedstawicielstwa

REKLAMA

Istota przedstawicielstwa bezpośredniego polega na tym, że przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby, natomiast przedstawicielstwo pośrednie polega na tym, że przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby. Wspólnotowy Kodeks Celny przewiduje, że każdy kraj UE musi zapewnić prawo do występowania w charakterze przedstawiciela agentowi celnemu mającemu siedzibę na terytorium UE. Warunkiem działania w charakterze przedstawiciela jest przedłożenie organom celnym stosownego pełnomocnictwa określającego rodzaj i zakres przedstawicielstwa. Szczegółowe warunki jakie musi spełnić agent celny określa artykuł 80 ustawy Prawo celne (Dz. U. Nr 68 poz. 662, zm.). Są to:

• posiadanie miejsca zamieszkania w UE
• pełna zdolność do czynności prawnych
• korzystanie z pełni praw publicznych
• posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub skarbowe
• swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego
• złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na agenta celnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra finansów lub otrzymanie decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów odrębnych
• wystąpienie z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych (prowadzi Dyrektor Izby Celnej w Warszawie)

REKLAMA

Zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego każdy kraj UE może wprowadzić zastrzeżenie, że w przypadku czynności zgłoszenia celnego przedstawicielem może być wyłącznie agent celny i z takiej właśnie możliwości skorzystała Polska. W innych przypadkach (poza zgłoszeniem celnym) przedstawicielem w Polsce może być też adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, a w określonej sytuacji także spedytor i przewoźnik. Agent celny ma także uprawnienia do występowania w charakterze przedstawiciela przy wypełnianiu obowiązków z zakresu podatku od towarów i usług (VAT) związanego z importem towarów, gdzie organem celnym jest naczelnik urzędu celnego. Należy dodać, że agenci celni realizują swoje obowiązki na ogół w ramach agencji celnych i stosowne pełnomocnictwa do występowania w charakterze przedstawiciela wystawiane są na konkretnego agenta celnego lub agencje celne.
Nowe uprawnienia w przedstawicielstwie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 18 marca 2011 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 64, poz. 332) obowiązującej od 1 kwietnia 2011 roku właśnie agencje celne otrzymały dodatkowe uprawnienia (art. 15 ust. 8a). Agencja celna odtąd może być przedstawicielem podatkowym podmiotu, który dokonuje importu towarów do Polski, a następnie wywozi je z Polski w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dotychczas uprawnienia takie mieli tylko przedstawiciele podatkowi, którymi mogły być wyłącznie osoby uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym (doradcy podatkowi) lub osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zgodnie z art. 15 ust. 8b ustawy o VAT, agencje celne pełniąc funkcję przedstawiciela podatkowego (działając w imieniu i na rzecz podatników z innych krajów członkowskich) będą uprawnione do prowadzenia w imieniu klienta dokumentacji i ewidencji na potrzeby VAT, sporządzania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących.

Agencja celna, by być przedstawicielem podatkowym, poza tym, że musi być podmiotem polskim, dodatkowo jest zobowiązana spełniać warunki, o których mowa w art. 8 ust. 1-3 ustawy o VAT, to jest:
• musi być zarejestrowana jako czynny podatnik VAT
• nie może mieć zaległości podatkowych w ostatnich 2 latach działalności, które by przekroczyły 3% kwoty należnych zobowiązań
• osoby kierujące agencją celną, jak i sami agenci celni nie mogą być skazani w okresie ostatnich 2 lat prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwa skarbowe
Zwolnienie od podatku

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z par. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku VAT import towarów w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia jest terytorium innego państwa członkowskiego i wywóz tych towarów następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zwolnienie to następuje pod pewnymi warunkami, o których mowa w par. 14 ust. 2 pkt. 1-4, a które to może, w imieniu osoby zobowiązanej, od 1 kwietnia 2011 wypełniać agencja celna, to jest:

• importer (z docelowego kraju unijnego) jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT UE i w momencie importu podaje swój ważny numer identyfikacji podatkowej przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
• przedstawi dowód wskazujący, że importowane towary przeznaczone są do transportu lub wysyłki z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego
• poda swój lub nabywcy towarów ważny numer identyfikacyjny VAT przyznany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim przeznaczenia importowanych towarów
• w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów przedstawi organowi celnemu dokumenty lub zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające wykazanie w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Bez zabezpieczenia

Wśród warunków tych, co do zasady, nie ma obowiązku złożenia zabezpieczenia majątkowego na poczet podatku, który to warunek obowiązywał jeszcze do 31 grudnia 2010 roku (został zniesiony cytowanym wyżej przepisem rozporządzenia Ministra Finansów). Obowiązek jego złożenia ciążył będzie jedynie na przedsiębiorcy lub jego przedstawicielu, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonuje importu naruszył termin przedstawienia dokumentów potwierdzających wykazanie w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej dostawy, w odniesieniu do towarów importowanych w okresie poprzedzających 17 miesięcy. Termin na przedstawienie wspomnianych dokumentów, jak już wyżej wspomniano, wynosi 4 miesiące, po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wprowadzenie nowego brzmienia par. 14 rozp. Ministra Finansów jest krokiem zmierzającym do rozwiązania problemu niechęci przedsiębiorców z innych krajów UE do dokonywania importu przez Polskę towarów przywożonych głównie zza wschodniej granicy UE. Dotyczy to także polskich importerów zamierzających przewieść towary do innego państwa członkowskiego. Niechęć ta wynikała dotychczas z bardziej uciążliwych niż w wielu innych krajach UE wymogów wiążących się w Polsce z przeprowadzeniem takiej operacji. Problemem był nie tylko fakt, że skorzystanie w naszym kraju z procedury 4200 i 6300 (zwolnienie z podatku VAT w imporcie w związku z następująca po tym imporcie dostawą wewnątrzwspólnotową do innego kraju członkowskiego UE) uzależnione było od złożenia zabezpieczenia, ale i to, że zabezpieczenie takie często przetrzymywane było przez bardzo długi okres, co czyniło taką operację całkowicie nieopłacalną dla przedsiębiorcy.
Reasumując, liberalizacja omawianych przepisów powinna prowadzić do wyrównania szans krajowych agencji celnych w konfrontacji z konkurentami z innych państw UE.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moto
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pasażerów czeka armagedon. Paraliż taxi w Polsce

W artykule opublikowanym w środę w “Rzeczpospolitej” omówiono problem, który dotknął taksówki w Polsce. Nowe przepisy spowodowały paraliż w tej branży, a pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. 

Tyle muszą kosztować elektryki, żeby Polacy przesiedli się z aut spalinowych. Ważna wiadomość dla producentów

Prawie jedna czwarta Polaków rozważa przesiadkę na samochody elektryczne, co stanowi historyczny wynik. Jednak wysokie ceny i brak rozbudowanej infrastruktury ładowania stanowią przeszkodę.

Sensacje w sprzedaży nowych samochodów: Skoda zdetronizowała Toyotę, a nowe auta wciąż tanieją

Maj 2024 roku przyniósł niecodzienne zmiany na polskim rynku motoryzacyjnym. Podczas gdy sprzedaż nowych samochodów osobowych cały czas dynamicznie rośnie, to sprzedaż nowych samochodów dostawczych do 3,5 tony mocno zanurkowała. Cały czas przy tym spadają ceny, a Skoda Octavia przeskoczyła dominującą długo w sprzedaży Toyotę Corollę.

Wybór samochodu. Polacy zwracają uwagę na cenę, koszty eksploatacji i bezpieczeństwo

Niezależnie od wieku i poziomu zarobków, dla Polaków najważniejszym kryterium przy wyborze samochodu jest cena. Warto również zwrócić uwagę na koszty eksploatacji, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych. Kobiety bardziej niż mężczyźni cenią sobie bezpieczeństwo - wynika z raportu Santander Consumer Multirent.

REKLAMA

Seniorzy, zwłaszcza mieszkańcy terenów wiejskich, są bardziej skłonni zamienić auta na elektryczne niż pozostałe grupy Polaków

Kolejne badania pokazują jak błędny jest stereotyp emeryta przywiązanego do gotówki przynoszonej przez listonosza czy unikającego korzystania ze smartfonowych aplikacji. Seniorzy w większości są nowocześni i gotowi na daleko idące zmiany technologiczne. Kolejnym tego dowodem jest pozytywny stosunek do elektromobilności.

Chińskie pojazdy elektryczne na celowniku Komisji Europejskiej. "Zagrożenie dla unijnych producentów"

Komisja Europejska podjęła decyzję o nałożeniu tymczasowych ceł na chińskie pojazdy elektryczne z powodu “nieuczciwego subsydiowania” przez chińskie firmy tego sektora. Subsydia te stanowią zagrożenie dla unijnych producentów. KE zwróciła się do władz ChRL w celu osiągnięcia porozumienia w tej kwestii. Jeśli negocjacje z Pekinem nie przyniosą rezultatów, tymczasowe cła wejdą w życie od 4 lipca.

Kierowco, do czwartku duże utrudnienia na autostradzie A1

Na autostradzie A1 pod Łodzią do czwartku 13 czerwca potrwają duże utrudnienia dla kierowców. Będzie wymieniana popękana betonowa płyta nawierzchni, zamknięty jest również prawy pas jezdni. 

Zniknie ponad siedem milionów aut. Sprawdź, kiedy ostatnio robiłeś te badania

W poniedziałek, 10 czerwca, z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zostanie wykreślonych ponad siedem milionów aut. To wynika z szacunków Ministerstwa Cyfryzacji. Przede wszystkim chodzi o samochody, które fizycznie już od dawna nie istnieją, ale wciąż są obecne w bazach danych. 

REKLAMA

Od 7,09/l za Pb98, od 6,36/l za Pb95, od 6,38/l za diesla i od 2,69/l za autogaz. Tyle możemy zapłacić za paliwa na stacjach

Eksperci z serwisu e-petrol.pl przewidują spadek cen detalicznych paliw w nadchodzącym tygodniu. Możemy oczekiwać, że benzyna Pb95 będzie kosztować od 6,36 do 6,48 zł/l, a diesel - od 6,38 do 6,49 zł/l. Zauważono, że cena ropy naftowej na giełdzie w Londynie była w tym tygodniu najniższa od lutego.

Ciężar elektryfikacji transportu drogowego właśnie spadł na firmy logistyczne. Poradzą sobie z tym wyzwaniem?

Udział elektrycznych vanów, wykorzystywanych głównie w logistyce miejskiej przekracza zaledwie 1% unijnej floty pojazdów tej klasy. Napędzanych prądem ciężarówek jest jeszcze mniej, bo to wkład na poziomie 0,1%. W Polsce jest znacznie gorzej, na domiar złego, według najnowszych kalkulacji ACEA, aby sprostać celom dekarbonizacji transportu, infrastruktura ładowania w UE powinna być budowana osiem razy szybciej niż obecnie i to tylko w przypadku pojazdów lekkich do 3,5 t. Potrzeba miliardów na inwestycje, a rządowego wsparcia wystarczy na ułamek realnych potrzeb. Logistyka już wie, że transformację musi sfinansować sama, a zagrożeń i problemów wciąż przybywa.  

REKLAMA