REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są prawa i obowiązki najemcy nieruchomości

Michał Malicki
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Każdy przedsiębiorca co do zasady powinien mieć swoją siedzibę, część przedsiębiorców ma zarejestrowaną siedzibę pod adresem, pod którym znajdująca się nieruchomość, budynek lub lokal są jego własnością, czasami przedsiębiorcy wydzierżawiają takie powierzchnie jednak największa od lat popularnością cieszy się najem.

Umowa najmu

Najem jest umową, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem umowy najmu mogą być zarówno rzeczy ruchome (np. samochód), jak i nieruchomości (w tym lokale), a także części składowe rzeczy (np. ściana domu czy ogrodzenie).
Najem uregulowany jest w ustawie Kodek Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)(„Kodeks Cywilny”) od art. 659 do 679.

REKLAMA

W umowie najmu powinny zostać prawidłowo określone:

  • strony umowy najmu - w przypadku osób fizycznych podaje się co do zasady: imiona, nazwiska, adresy oraz numery dowodów osobistych a w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych - pełną firmę lub nazwę i adres, nazwę rejestru, w którym dana osoba jest wpisana i organ prowadzący rejestr i numer wpisu, imiona, nazwiska i funkcje osób reprezentujących daną osobę, a także NIP i REGON obu stron;
  • opis wynajmowanego lokalu lub nieruchomości wraz z budynkami na niej posadowionymi - oznaczając lokal lub nieruchomość należy podać ich położenie i oznaczenie, stan prawny oraz powierzchnię. Jeśli oprócz prawa do korzystania z samego lokalu lub nieruchomości najemca uzyskuje również uprawnienie do korzystania z tzw. powierzchni wspólnych należy wówczas również je opisać i podać ich powierzchnię;
  • wysokości czynszu - umowa najmu powinna określać wysokość czynszu i termin jego zapłaty. Jeśli termin nie zostanie ustalony – czynsz powinien być płacony z góry. I tak: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca;
  • czasu trwania umowy - umowa najmu może być zawarta zarówno na czas oznaczony (tydzień, miesiąc, rok, pięć lat), jak i nieoznaczony. Jeśli najem zawarty jest na czas dłuższy niż dziesięć lat – po upływie tego terminu uznaje się, że został zawarty na czas nieoznaczony.

Forma zawarcia umowy najmu

REKLAMA

Przy zawieraniu umowy najmu, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na formę jej zawarcia. Rekomendowaną formą zawierania umów najmu na czas określony, zwłaszcza przy umowach dotyczących powierzchni handlowej lub produkcyjnej, jest umowa w formie pisemnej z datą pewną.

Zachowanie takiej formy zawarcia umowy jest istotne dla najemcy, gdyż w przypadku sprzedaży wynajmowanego obiektu, nowy właściciel nie będzie miał prawa do wypowiedzenia umowy najmu, tak jak to ma miejsce w przypadku umów nie opatrzonych urzędowym poświadczeniem daty.

W powyższym zakresie należy zauważyć, że najczęściej spotykaną postacią daty pewnej jest poświadczenie daty i podpisu przez notariusza. Zawarcie umowy z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego, oprócz korzyści wynikających z zaopatrzenia umowy zawieranej na czas określony w datę pewną, umożliwiają ujawnienie istnienia najmu w treści księgi wieczystej, co oczywiście wpływa pozytywnie na zakres ochrony najemcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W interesie obydwu stron stosunku najmu jest zawarcie umowy przynajmniej z zachowaniem formy pisemnej, co pozwoli na precyzyjne odtworzenie treści łączących strony postanowień w przypadku ewentualnego sporu. W przypadku umów zawieranych na czas określony dłuższy niż rok, obowiązek zachowania formy pisemnej wynika z Kodeksu Cywilnego.

Prawo pierwokupu przedmiotu najmu

REKLAMA

Prawo pierwokupu jest pierwszeństwem kupna oznaczonej rzeczy na wypadek gdyby druga strona sprzedała tą rzecz osobie trzeciej. W szczególności zastrzec można prawo pierwokupu nieruchomości w drodze umowy. Prawo pierwokupu zostało uregulowane w art. 596-602 Kodeksu Cywilnego. Wyróżniamy ustawowe i umowne prawo pierwokupu ze względu na to, w jaki sposób zostało ono zastrzeżone. 

Procedura wykonywania zobowiązania obciążonego prawem pierwokupu przedstawia się następująco. Sprzedający nieruchomość obciążoną osobie trzeciej z zastrzeżeniem warunku, że umowa dojdzie do skutku, jeżeli osoba uprawniona nie skorzysta ze swego prawa.

Właściciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić uprawionego z tytułu prawa pierwokupu o sprzedaży nieruchomości. Uprawniony ma według ustawy miesiąc od momentu otrzymania zawiadomienia o sprzedaży nieruchomości na skorzystanie ze swego uprawnienia.

W przypadku umownego pierwokupu zastrzec można inny termin. Uprawniony z tytułu prawa pierwokupu składa oświadczenie sprzedającemu nieruchomość o skorzystaniu lub nieskorzystaniu z przysługującego mu prawa. Wskutek skorzystania z prawa pierwokupu uprawniony nabywa nieruchomość. 

Warto wspomnieć, iż w przypadku zawarcia w warunkowej umowie sprzedaży postanowień lub klauzul, których uprawniony nie może spełnić, konieczne jest dokonanie wyceny dodatkowych świadczeń po to aby uprawniony mógł wykonać przysługujące prawo pierwokupu - jeżeli zapłaci sprzedającemu nieruchomość wartość dodatkowych świadczeń.

Zastrzeżenia takie są nieważne w przypadku gdy prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi państwa lub jednostce samorządu terytorialnego z mocy prawa.

Podnajem przedmiotu najmu

Jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.
W praktyce często stosuje się podnajem, w którym spółka matka/spółką zarządzająca podnajmu powierzchnię biurowa spółką celowym – po pierwsze warto pamiętać aby każdorazowo uzyskać zgodę wynajmującego na taki podnajem a także pamiętać o minimalnej powierzchni powierzchnia na pracownika – 10 m2 (łącznie z komunikacją, salami konferencyjnymi itp.).

Prawa i obowiązki najemcy

Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.

Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Jeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko najemcy roszczeń dotyczących rzeczy najętej, najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wynajmującego.

Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy. Jeżeli w czasie trwania najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają wynajmującego, najemca powinien zawiadomić go o tym niezwłocznie.

Takie same prawa i obowiązki przysługują najemcy w przypadku korzystania z części wspólnych przedmiotu najmu – gdyż co do zasady obowiązkiem wynajmującego jest umożliwienie najemcy korzystanie z części wspólnych przedmiotu najmu zgodnie z ich przeznaczeniem.

Podsumowanie

Co do zasady najem nieruchomości na cele biurowo-magazynowe nadal stanowi najbardziej atrakcyjna formę korzystania z powierzchni niezbędnych do prowadzenia działalności. Dziś najemcy mają do wyboru wiele klas budynków a tym samym zróżnicowane stawki czynszu.

Trudno powiedzieć, aby rynek należał dziś do najemców ale trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że coraz więcej można wynegocjować z wynajmującym, zaczynając od stawek za wynajem 1m2 powierzchni, a kończąc na zabezpieczeniach umowy najmu, których często żądają wynajmujący.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moto
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ceny samochodów elektrycznych wciąż odstraszają Polaków. Kiedy należy Ci się 27 000 zł dopłaty do elektryka?

W marcu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 1 700 samochodów w pełni elektrycznych. To więcej o 300 sztuk niż w lutym tego samego roku. Niemniej jednak, w porównaniu do roku poprzedniego, liczba rejestracji spadła o 10,9%. Wynika to z danych przedstawionych w raporcie firmy Rankomat.pl, powołującej się na najnowsze dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA).

Cud na rynku nowych samochodów w kwietniu 2024: sprzedaż rośnie, auta tanieją

Zazwyczaj zwiększony popyt na określony towar winduje jego cenę w górę. Tymczasem na rynku nowych samochodów, zwłaszcza dostawczych i z segmentu premium, mimo dużej dynamiki sprzedaży obserwujemy obniżkę cen.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Polacy zdecydowali

Według badania przeprowadzonego przez SW Research dla "Wprost", prawie połowa Polaków (48,1 proc.) popiera zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Jednakże, 35 proc. respondentów jest przeciwnego zdania, a niespełna 17 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Prawo jazdy dla czternastolatka? Tak, ale tylko kategorii AM: na jakie pojazdy

Prawo jazdy kategorii AM to pierwszy krok dla młodzieży do aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu młodzi ludzie mogą nie tylko czerpać korzyści z nowych form transportu, ale również robić to w sposób bezpieczny i świadomy.

REKLAMA

Szykują się przeceny na stacjach paliw. Ile zapłacimy za paliwo?

Analitycy z e-petrol.pl przewidują, że przeceny na stacjach paliw w Polsce przyśpieszą w najbliższych dniach. W nadchodzącym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niższych cen zarówno dla benzyny 95, jak i oleju napędowego.

Kiedy można, a kiedy nie można holować auta? I jak zrobić to w zgodzie z przepisami?

Przepisy regulują praktycznie każdy aspekt życia kierowcy. W tym także holowanie. Opisują jak oznaczyć pojazd holowany i holujący oraz do jakich zasad stosować się w czasie jazdy. Wszystkie zebraliśmy w tym materiale.

Zatrzymał się na chwilę i ruszył. On ma pierwszeństwo na drodze czy ty?

Kierowca zatrzymał się, żeby wysadzić pierwszego. Chciał ponownie ruszyć z miejsca, ale inny pojazd zaczął go omijać. Kto tu ma pierwszeństwo w takiej sytuacji? Przepisy pozwalają na jasną interpretację w tym przypadku.

Lewy pas to pas do jazdy szybkiej? Nie, ale i tak nie możesz z niego korzystać

Przepisy są jasne. Królowie lewego pasa popełniają wykroczenie. Ma on bowiem przypisaną konkretną rolę. Warto o tym pamiętać, bo jazda lewym pasem może się okazać drogą przyjemnością drogową.

REKLAMA

Policjant pokazuje jedno, ty robisz drugie. Mandat do 5000 zł i 15 punktów karnych

Kierowca ma obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez policjanta. I warto o tym pamiętać. Ignorowanie komend może się bowiem skończyć naprawdę surowym mandatem.

Pieszy ma pierwszeństwo na pasach. To pierwszeństwo nie jest jednak bezgraniczne

Nietrudno odnieść wrażenie, że piesi uważają się w Polsce za święte krowy. To jednak poważny błąd myślenia. Bo jest pewien przypadek, w którym pierwszeństwa na pasach nie mają. Warto o nim pamiętać.

REKLAMA